Karitas


Oklepajmo se neomajne izpovedi upanja,
ker je on, ki je dal obljubo, zvest.
Mislimo drug na drugega, tako da se spodbujajmo k ljubezni in dobrim delom.
Heb 10,23-25

Župnijska Karitas Vrhnika
Hrib 2
1360 Vrhnika

Tel.:01/750-50-82

Odprto: ponedeljek, od 9.00 do 11.00, sreda, 16.00 do 18.00

transakcijski račun: NLB 0202 7025 5265 206
davčna številka: 15710645
mat.št.1727974000

Pomoč ljudem v stiski je vodilo prostovoljk in prostovoljcev Župnijske Karitas Vrhnika, ki deluje že 18 let. Naša župnijska Karitas nudi pomoč prebivalcem z območja Župnij: Vrhnika, Zaplana, Podlipa in Log. Stiske ljudi so seveda različne, tako materialne kot duhovne. Po svojih močeh skušamo pomagati vsem, ki se obrnejo na nas. Pomagamo z dodeljevanjem prehrambenih paketov, ki vsebujejo osnovna živila (moko, sladkor, olje, riž, testenine, itd.) ter so prilagojeni številu družinskih članov prosilčeve družine. Pakete hrane nam zagotavlja Škofijska Karitas Ljubljana. Ljudem v stiski pomagamo tudi s plačilom položnic (za elektriko, najemnino, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, šolske položnice za otroke (malica, šola v naravi), kurjavo, itd.), kolikor nam to dopuščajo sredstva. Ob začetku šolskega leta so otroci deležni pomoči z nakupom šolskih knjig, med počitnicami pa počitnikovanja otrok ali pa cele družine (v okviru akcij, ki jih organizira Škofijska Karitas). Pri dodeljevanju pomoči pa je potrebno upoštevati t.i. premoženjski cenzus (mesečni prejemki na člana). Vedno pa prosilci lahko dobijo pomoč v obliki oblačil. Prostovoljke in prostovoljci Karitas obiskujejo tudi ostarele in bolne na domu ali v domovih za ostarele ter jim tako lajšajo osamljenost. Enkrat letno organiziramo srečanje starejših in bolnih župnije. Sredstva za svoje delo Župnijska Karitas Vrhnika pridobiva od Škofijske Karitas Ljubljana (v obliki hrane), denarna sredstva pa od dobrotnikov v obliki zbranih sredstev nabirke ene nedelje v letu in prostovoljnih prispevkov. Prostovoljne prispevke lahko darujete v cerkvi v nabiralnik z napisom Karitas, lahko jih vplačate v času uradnih ur Župnijske Karitas ali pa nakažete na naš transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki.

Sodelavci Karitasa smo:

tajnik: Marica Štirn, gsm: 040/ 745-829
blagajnik: Marija Kočevar, gsm: 041/ 515-494

člani: Malči Osredkar, Ani Habe, Elči Petrovčič, Marija Pranič, Veronika Dolinar, Miloševič Branka, Pavlovič Zora, Kvočka Drina, Popovič Senija, Capuder Simona,Fistrovič Ida, Štubljar Irena, Mivšek Miha, Marjana Jager.

NAPOVEDUJEMO: O dogodkih vas bomo obvestili pravočasno. Povabljeni Župnijska karitas Vrhnika Naše delo bi radi še poglobili in razširili, zato vabimo nove prostovoljce, predvsem mlade, da se nam pridružijo in nam pomagajo z novimi idejami in sodelovanjem. Biti prostovoljec pri Karitas pomeni služiti drugemu z Ljubeznijo.