Sinja Gorica

Sveti Job

Goduje 10. maja,
žegnanje:
druga nedelja v maju
(sv. maša ob 10.00)

Trpljenje je Božja
odrešilna govorica.
(Job 30,10)

Jaz pa bi se obrnil na Boga,
Bogu bi predložil svojo zadevo.
On dela velike in nedoumljive
reči, čudeže brez števila.
(Job 5,9)

Sinja Gorica leži na JZ delu Ljubljanskega barja in ima dva dela; starejši del, ki leži na južnem pobočju 328m visokega osamelca, in novejši del, imenovan Sap, ki se širi ob lokalni cesti Vrhnika – Ljubljana. Vas leži na nadmorski višini 290 metrov in ima okoli 500 prebivalcev. Kraj je prvič omenjen leta 1414 kot Svinja Gorica.

Cerkev v Sinji Gorici je prvič omenjena v protokolu cerkvenih dragocenosti iz leta 1526. Dekan Albrecht jo kasneje v svoji topografiji opisuje kot zelo staro stavbo, ki je bolj podobna kleti, kakor pa cerkvi ter dodaja, da se ravno vrše priprave za renovacijo stavbe; potemtakem je bila renovacija izvršena po letu 1821.

Cerkev Sv. Joba stoji na griču in je obdana s pokopališkim zidom. Dolga je 15,5 m, široka pa 8m. K ladji spredaj je prizidan stolp, čigar zvonica je dostopna od prednje strani. Streha prehaja iz položne četverostrane v strmo osmerostrano piramido. Ladja je pravokotna, dostopna iz zvonice. Prezbiterij je ožji od ladje in zaključen s tremi stranicami osmerokotnika. Okna so visoka, polkrožna. Desno je zakristija. Ladja je dolga 7,65 m, široka pa 6.30 m. Kor je na lokih, podprt z dvema stebroma in s krili zasukan v ozadje. Glavni oltar je lesen. V glavni niši je kip sv. Joba, ob niši pilaster, ob njem pa kipa sv. Janeza in sv. Roka. V atiki je kip Matere Božje ob straneh pa kip sv. Avguština in sv. Lovrenca. Oltar je zaključen z baldahinom, ob straneh z zaveso in šopki. Na oltarju je vpisana letnica 1858. Pod kipom sv. Joba je napis: SV. IOB ORA PRONOBIS 1749. Kaj pomeni letnica 1749 tik pod kipom sv. Joba v glavnem oltarju, ni povsem jasno, saj te letnice ne omenja noben znan pisni vir. Stranska oltarja sta lesena. V niši levega oltarja je kip sv. Marjete, poleg pa še kip sv.Barbare, sv. Justina, sv. Ane in sv. Veronike. V desnem pa je v niši kip Marije Magdalene, poleg tega pa še manjši kipi sv. Štefana, sv. Lovrenca, sv. Petra in sv. Florjana. Oba stranska oltarja sta rokodelsko delo iz sredine 19. stoletja. Vsi trije oltarji so bili pred nekaj leti obnovljeni, prav tako tudi vsi notranji tlaki, narejene so bile nove stopnice na kor. Vsa obnovitvena dela so bila izvedena po strogih zahtevah kulturno-spomeniškega varstva. Ta cerkve je edina v Sloveniji, ki je posvečena Sv. Jobu. V letu 2009 je bila v zakristiji blagoslovljena tudi nova omara za shranjevanje mašnih plaščev in obnovljena stara totenkamra, ki bo služila shranjevanju orodja za pripravo grobov.

Sveti Job, zaščitnik čebelarjev, goduje 10. maja, zato imamo v Sinji Gorici drugo nedeljo v maju žegnanje. Že od nekdaj je to prav poseben dogodek, oziroma pravi vaški praznik. Včasih se je kakšen mesec pred žegnanjem zbrala skupina dobrih vaških pevcev in pridno vadila, da so potem peli pri Jobovi maši. Seveda so zapeli tudi po maši, v kleti pri Frenku. Še danes pa velja, da se mora vsak obiskovalec te maše, ustaviti v kleti ob vznožju griča, kjer je vsako leto zelo živahno.

Besedilo prispevala Katarina Lenarčič