Sodelujte z nami

Kaj torej, bratje? Kadar se zberete,
ima vsakdo od vas nekaj:
ta pesem, oni nauk, eden razodetje,
drugi dar jezika, tretji razlago.
Vse pa naj bo v izgrajevanje.
(1 Kor 14,26)

En glas lahko lepo zveni – kako šele odmeva harmonija prepletenih talentov in darov, ki smo jih prejeli od Boga in jih spletemo skupaj v “živo občestvo”! Povabljeni, da podarite malo svojega časa, dobre volje, znanja in pridnosti naši skupnosti, sodelujte z nami!

Menite, da ne zmorete ali si ne upate? Ne veste, kako bi zapisali svojo noto v melodijo naše župnije? Prav vsak, čisto zares, je dobrodošel, povabljen in pričakovan!

Trenutno iskani:
pevke in pevci
fotografi (nje)
pisci in urejevalci besedil
kaligrafi in drugi lepopisci
čistilci(ke) in krasilci(ke)
pritrkovalci
ministranti
glasbeniki
molilci …

in vsi tisti, ki še niste odkrili svojega poslanstva v župniji, pa vas vendarle nekaj nagovarja.

Znate brati ali peti, moliti, se veseliti, pometati ali čistiti, risati ali kaj sešiti/zašiti, kuhati, se igrati … tukaj smo, potrebujemo vas! Če pa znate prav ničesar, se vas veselimo zato, ker vas bomo lahko česa naučili!

Pišite nam na: zupnija.vrhnika@rkc.si

lahko pa stopite v stik s kom, ki ga vidite kot dejavnega med nami.