Župnijski vrtec

Župnijski vrtec je zasebni vrtec s koncesijo. Izvaja vzgojo in izobraževanje za predšolske otroke po programu: Kurikulum za vrtce, program, ki ga določa Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

V vrtcu izvajamo dnevni program. Program je namenjen otrokom od 11 mesecev do vstopa v šolo. Zajema vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Izvajajo se v skladu s cilji in načeli uresničevanja ciljev Kurikuluma za vrtce s posebnim poudarkom na pestri in raznovrstnejši ponudbi na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje.

NAŠE DELO TEMELJI NA VODILU » SPLETAMO DOM VESELJA IN VREDNOT«.

V vrtcu je vpisanih 180 otrok, ki so razporejeni v 10 oddelkov. Vrtec je organiziran na dveh lokacijah (glavna enota in enota Kaplanija), ki se nahajata v neposredni bližini. Življenje v vrtcu se odvija v igralnicah, spodnjem in zgornjem zunanjem igrišču, Beli dvorani, telovadnici in drugih prostorih.

Bela dvorana

V Beli dvorani vrtca poleg dejavnosti vrtca v dopoldanskem času potekajo popoldne različne prireditve. Vrtec v popoldanskem času privabi obiskovalce, še posebej otroke, z zanimivimi lutkovnimi in gledališkimi predstavami ter ustvarjalnimi delavnicami. V dvorani ob popoldnevih potekajo plesne vaje plesne šole Peter Pan.

Pestro dogajanje v prostorih vrtca je namenjeno predvsem otrokom in pa seveda tudi njihovim staršem, saj v njih zanje pripravljamo zanimiva predavanja.  V vrtcu oziroma v Beli dvorani in na igrišču pa ponujamo tudi možnost praznovanja otroških rojstnih dni.

Več o vrtcu najdete na spletni strani: http://www.zupnijski-vrtec.si/